Sign up to get all the latest Careers and Education news delivered to you - - >
TUS Ad

Computational thinking tasks in Irish

Share this post

Computational thinking tasks in IrishMaynooth

The PACT team at Maynooth University Department of Computer Science develops teaching resources in computational thinking for primary and secondary schools in Ireland. For Seachtain na Gaeilge we have made a set of our classroom resources available in Irish. Please see a sample attached and download the rest from https://pact.cs.nuim.ie/resources . The first set of tasks is now available and second set of tasks will be added to the website on 1st March 2021.

Computational thinking (CT) is a set of problem-solving skills that computer scientists use during their daily work. These skills intersect with all STEM subjects because computational solutions have proven to be useful across many scientific fields. Our “unplugged” teaching materials are adapted from our involvement with the International Bebras CT Challenge. These CT tasks promote logical thinking, problem-solving skills, and reading/comprehension. Our experience is that pupils of all ages enthusiastically embrace this form of problem solving. We hope you and your students will enjoy these computational thinking tasks and have a great Seachtain na Gaeilge!

 

Cruthaíonn foireann PACT i Roinn na Ríomheolaíochta, Ollscoil Mhá Nuad, acmhainní teagaisc sa smaointeoireacht ríomhaireachtúil le haghaidh bunscoileanna agus meánscoileanna in Éirinn. Tá sampla de na hacmhainní seo curtha ar fáil againn as Gaeilge do Sheachtain na Gaeilge. Tá tasc samplach faoi iamh agus is féidir tuilleadh a íoslódáil ónár suíomh gréasáin: https://pact.cs.nuim.ie/resources . Tá an chéad sciar de na tascanna ar fáil anois, agus cuirfear an dara sciar ar an suíomh ar an 1 Márta 2021.

Scileanna réitigh fadhbanna a úsáideann ríomheolaithe ar bhonn laethúil atá sa Smaointeoireacht Ríomhaireachtúil. Tá baint ag na scileanna seo leis na hábhair STEM ar fad toisc go dtuigtear go bhféadfaí úsáid a bhaint astu i ngoirt eolaíocha éagsúla. Dearadh na hacmhainní unplugged seo (sé sin, níl ríomhaire ag teastáil chun iad a dhéanamh) mar thoradh ar an mbaint atá againn le Bebras—Comórtas Idirináisiúnta Smaointeoireachta Ríomhaireachtúla. Cuirtear an smaointeoireacht loighciúil, scileanna réitigh fadhbanna, agus scileanna léitheoireachta/ tuisceana chun cinn sna tascanna seo. Feictear dúinn go mbaineann daltaí de gach aoisghrúpa idir thairbhe agus taitneamh as an gcur chuige réitigh fadhbanna seo. Tá súil againn go mbainfidh tú féin agus do chuid daltaí taitneamh as na tascanna smaointeoireachta ríomhaireachtúla seo agus guímid gach rath oraibh do Sheachtain na Gaeilge!

Computational Thinking

Languages top
TUS Ad
envelopemenu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram